meer doen in

3 meerjarenprogramma’s

Een aantal opgaven uit onze strategische koers kunnen we niet in één jaar realiseren. Het zijn grote, complexe opgaven waarbij de voorspelbaarheid van aanpak en uitkomst laag is. Dit komt door de snel veranderende maatschappelijke context. Deze opgaven kunnen we alleen realiseren als we in samenhang activiteiten initiëren en uitvoeren, met elkaar en met onze samenwerkingspartners. Dit doen we door hier vanuit programma’s op te sturen.

Scroll verder

Klik op één van de 3 programma's om er meer over te lezen.