Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Een jaaractiviteit kan ook bijdragen aan een meerjarenprogramma. In dat geval staat er een symbool van de pijler achter:   

Oog voor iedere huurder

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben we oog voor ieder mens en passen we onze werkwijze hierop aan. We bevragen onze huurders actief en we geven ruimte en verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. We laten huurders zien wat we met hun feedback doen en leggen onze keuzes altijd goed uit. Onze online dienstverlening wordt steeds belangrijker, we verliezen die klanten niet uit het oog die liever bellen of langskomen.

Activiteiten 2021

  • We meten continu Klanttevredenheid (KCM); woning betrekken, reparatieverzoeken, woning verlaten. Klantsignalen uit KCM volgen we op; zo zorgen we voor continue verbetering. We streven naar maximale klanttevredenheid en zetten daarmee in op maximaal 5% ontevreden klanten (onvoldoende score) en dus 95% tevreden klanten (voldoende score).
  • Samen met de andere Drentse corporaties werken we verder aan de doorontwikkeling van Thuiskompas en de urgentiecommissie.
  • Met ons project ‘Digitale dienstverlening’ geven we concreet invulling aan eigentijdse dienstverlening en maximale klant- en medewerkerstevredenheid. We krijgen een nieuwe website, klantvolgsysteem en klantportaal.
  • We plannen reparatie-, LZT (Langer Zelfstandig Thuis)-verzoeken en mutaties efficient in. We monitoren het aantal reparatieverzoeken.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor een digitale huismeester en blijven digitale postverzending promoten.

Ruimte om je eigen huis te maken

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal.

Activiteiten 2021

  • We halen inzichten en ervaringen van huurders op als aanvulling op onze keuzes. We zetten participatievormen in die zo goed mogelijk passen bij onze doelgroepen. We experimenteren met nieuwe digitale vormen.
  • We werken mee aan de woningmarktonderzoeken in de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, Meppel, Ooststellingwerf, Westerveld en De Wolden.
  • Uitkomsten van participatie dragen we nog beter uit. Zo werken we aan nog meer draagvlak bij huurders om mee te denken en te doen en laten we zien wat we doen en wat dat oplevert.