Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Een jaaractiviteit kan ook bijdragen aan een meerjarenprogramma. In dat geval staat er een symbool van de pijler achter:   

Extra ondersteuning waar nodig

Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp nodig. Bijvoorbeeld door lichamelijke, psychische, financiële of sociale redenen. Ook zien we dat ouderen steeds langer thuis wonen. Dit vraagt om aandacht, soms maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners om deze doelgroepen zo goed mogelijk te helpen.

Activiteiten 2021

  • We blijven met onze niet-reguliere toewijzingen in Thuiskompas binnen de afgesproken norm van 20% vrije beleidsruimte.
  • We formeren, in navolging op onze visie op wonen en zorg, strategische kaders voor onze activiteiten op dit gebied.
  • We dragen bij aan de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.
  • We nemen deel aan een project over woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Dat doen we samen met de gemeenten en corporaties in Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe. We stellen gezamenlijk beleid vast.
  • We maken WMO-afspraken met de laatste gemeenten waarmee we dat nog niet hebben.