Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Een jaaractiviteit kan ook bijdragen aan een meerjarenprogramma. In dat geval staat er een symbool van de pijler achter:   

Investeren in betaalbaarheid

Onze huurders hebben een bescheiden inkomen en daarmee behoefte aan een betaalbare woning. Daarom hebben we relatief lage huurprijzen en voeren we al jaren een lage huurverhoging door. We investeren veel in duurzaamheid voor lagere energielasten en het milieu. Zo houden we wonen betaalbaar en kunnen huurders fijn leven. We hebben oog voor betaalbaarheidsproblemen bij onze klanten. Het liefst zijn we deze problemen voor en anders bieden we hulp bij het oplossen hiervan. 

Activiteiten 2021

 • We beperken de jaarlijkse totale huursomstijging tot maximaal de inflatie.
 • We wijzen minimaal 80% van de vrijgekomen woningen toe aan de primaire doelgroep.
 • Minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigden wijzen we passend toe.
 • We geven huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur een eenmalige huurverlaging en geven daarmee invulling aan de Wet Eenmalige Huurverlaging.
 • Voor 1 juli 2021 weten huurders of hun huur gelijk blijft, omhoog of omlaag gaat.
 • We brengen de verhuurleegstand terug naar maximaal 1 procent (exclusief verkoopleegstand).
 • We werken aan het voorkomen en terugbrengen van betalingsproblemen. Omdat niet alle huurders gelijk zijn, is onze aanpak doelgroepgericht . We streven naar:
  o het verlagen van de openstaande vorderingen van zowel zittende als vertrokken huurders en het aantal deurwaardersdossiers met 5% ten opzichte van 2020;
  o het minimaliseren van het aantal ontruimingen op basis van huurachterstand (maximaal 5, het liefst 0).
 • We onderzoeken tijdelijke woonvormen en nieuwe woonvormen zoals tiny houses waarin we collectiviteit en gemeenschapszin stimuleren. Hiervoor gebruiken we onder andere ons InnovatieLAB met een samenwerkingspartner .

Woningen voor vandaag én morgen

Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst, dat is onze missie. Ongeveer 16.000 huishoudens vinden een thuis in onze woningen. Toekomstige generaties willen we ook een passend en betaalbaar thuis bieden. Daarom kijken we naar demografische en politieke ontwikkelingen in de stad én op het platteland. En de mogelijkheden die ons huidige en toekomstige vastgoed hierin biedt. We betrekken huurders zoveel mogelijk bij de keuzes die we maken. Een van onze grootste opgaven voor de komende jaren is het verduurzamen van onze woningen.

Activiteiten 2021

 • We leveren in 2021 228 nieuwe sociale huurwoningen op. Daarvoor investeren we ruim € 45 miljoen. Een deel van deze nieuwbouw is specifiek bestemd voor doelgroepen met een aanvullende zorgvraag. Hiervoor werken we samen met betrokken zorgpartijen.
 • We bereiden de bouw van 298 nieuwbouwwoningen voor.
 • We renoveren 81 woningen. Daaraan geven we € 4 miljoen uit.
 • We geven ca. € 34,4 miljoen uit aan het onderhoud van onze woningen.
 • We geven € 4,6 miljoen uit aan isolerende maatregelen en zonnepanelen.
 • We slopen 121 verouderde woningen.
 • We participeren actief in Bouwstroom Drenthe.
 • We experimenteren met circulair bouwen, nieuwe producten en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. Daarom doen we mee aan de pilot Drenthe woont circulair.
 • We ontwikkelen kaders voor het technische en functionele kwaliteitsniveau van ons nieuwe en bestaande vastgoed. Belangrijk onderdeel hiervan is de toegankelijkheid van de woning.
 • We willen in 2021-2022 minimaal 20 huizen opleveren die voldoen aan de voorwaarden van circulair bouwen.
 • We verkopen 65 woningen en 2 bedrijfsruimten.