Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Een jaaractiviteit kan ook bijdragen aan een meerjarenprogramma. In dat geval staat er een symbool van de pijler achter:   

Over eigen grenzen heen kijken

We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties dit ook te doen.

Activiteiten 2021

  • We ontwikkelen het Beleefhuis door omdat we bewustwording en ketensamenwerking belangrijk vinden.
  • We nemen deel aan Platforms en samenwerkingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg in Assen en Midden-Drenthe.
  • We stimuleren een samenwerking op het terrein van wonen, welzijn en zorg met gemeenten en lokale zorg- en welzijnsorganisaties op tactisch niveau als die er nog niet is.
  • We organiseren eind 2021 een Masterclass volkshuisvesting voor (nieuwe) raadsleden.
  • We sturen de gemeenten in ons werkgebied en huurdersplatform MEVM voor 1 juli 2021 ons jaarlijkse activiteitenoverzicht toe.
  • We actualiseren de prestatieafspraken met de gemeenten in ons werkgebied voor 15 december 2021.