jaarplan 2021

in 6 thema's

Tot en met 2021 werken we vanuit onze strategische koers aan onze missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. We hanteren hierbij drie pijlers: we hebben oog voor ieder mens, we zijn vernieuwend en we gaan voor duurzaam! Daarnaast hebben we drie meerjarenprogramma’s  op het gebied van wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid en vernieuwend. Onze missie en pijlers vertalen we in ons jaarplan 2021 naar concrete activiteiten die horen bij zes thema’s. Ze staan hieronder op een rij.

De opgaven waaraan we werken zijn groter dan onze organisatie. Aan belangrijke opgaven als betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook vernieuwing, werken we samen met onze partners. We voelen ons met hen verbonden en zijn trots op de manier waarop we samenwerken.

Scroll verder