Meer plezier, lef, kennis en kunde
om te blijven verbeteren en vernieuwen

We merken dat vraagstukken complexer worden. Dat een oplossing niet direct voor handen en in regels en afspraken te vatten is. Dat we in onzekere, nog niet bewezen concepten stappen. En dat we het niet meer alleen kunnen, we hebben onze samenwerkingspartners nodig.

Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, Wonen, Welzijn & Zorg, technologie, veranderende woonwensen en wetgeving vragen in onze organisatie om andere werkwijzen en een organisatie-inrichting en cultuur die daarbij past.

Voor ons is dat een lerende organisatie. We hebben beweging en lef nodig om vooruit te komen. Daarvoor moeten we blijven innoveren, ontwikkelen, leren, zoeken en proberen.

Verbeterdoelen:

  • We zijn beter in staat om goede ideeën op positieve wijze tot uitvoering te brengen.
  • We geven en nemen meer ruimte om te experimenteren.
  • We spelen adequater en meer integraal in op ontwikkelingen.
  • We inspireren en benutten ons netwerk om samen met ons te vernieuwen.