Milieuvriendelijker wonen en werken

Wij willen een thuis voor onze huurders, nu én in de toekomst. Dit staat centraal in onze nieuwe visie op duurzaamheid. Het duurzaamheidsprogramma dat hierbij hoort stellen we begin 2020 vast. In de visie beschrijven we waar we willen staan in 2050. We maakten de visie op basis van onze strategische koers en de waardevolle input die wij kregen van onze huurders, stakeholders en medewerkers. In 2020 delen we onze ambities met bewoners en stakeholders en onderzoeken we waar we kunnen samenwerken om deze ambities waar te maken.

Waar voorheen onze inzet hoofdzakelijk uitging naar energiebesparing verbreden we onze inzet naar vier thema’s: Materiaal & Afval, Reizen, Energie en Natuur & Biodiversiteit. Binnen deze vier thema’s werken we aan een duurzamere woningvoorraad, een duurzamere bedrijfsvoering en milieubewuster gedrag van bewoners en medewerkers. De principes van The Natural Step vormen voor ons de rode draad

We experimenteren volop, onder andere door het ontwikkelen van zo’n 20 woningen binnen het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’. Kansrijke duurzame initiatieven waar we al mee bezig zijn, zetten we voort.

Verbeterdoelen:

  • We hebben een duurzame woningvoorraad.
  • We hebben een duurzame bedrijfsvoering.
  • Medewerkers en huurders gedragen zich milieubewuster.