Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Waar een jaaractiviteit expliciet bijdraagt aan een meerjarenprogramma, is deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:   

Oog voor iedere huurder

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben we oog voor ieder mens en passen we onze werkwijze hierop aan. We bevragen onze huurders actief en we geven ruimte en verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. We laten huurders zien wat we met hun feedback doen en leggen onze keuzes altijd goed uit. Onze online dienstverlening wordt steeds belangrijker, we verliezen die klanten niet uit het oog die liever bellen of langskomen.

Activiteiten 2020

 • We beantwoorden 80 procent van de eerstelijns klantvragen – in een keer – goed en volledig.
 • We meten de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze informatie zetten we in om onze klanten beter te leren kennen, verwachtingen nog beter te managen en onze dienstverlening  steeds weer te verbeteren. We vertellen wat we met deze feedback doen en welke
  verbeteringen we doorvoeren.
 • We delen de verhalen die laten zien wie we zijn, wat we doen, voor welke keuzes we staan en welke keuzes we maken.   
 • We ontwikkelen onze digitale dienstverlening verder door.   
 • We krijgen een nieuwe website, klantvolgsysteem en klantportaal, onderlegger hiervoor is onze hernieuwde visie op dienstverlening.
 • We breiden bijvoorbeeld de self service mogelijkheden verder uit, blijven werken aan de beschikbare informatie in onze kennisbank, onderzoeken de mogelijkheden voor een digitale huismeester, digitaliseren Actium over de Vloer en blijven digitale postverzending promoten.
 • We bieden onze woningen vanaf voorjaar 2020 aan via een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem van alle Drentse corporaties. Hiermee kan een woningzoekende met één inschrijving reageren op alle beschikbare huurwoningen in Drenthe.   

Ruimte om je eigen huis te maken

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal.

Activiteiten 2020

 • We halen inzichten en ervaringen van huurders op als aanvulling op onze keuzes. We zetten participatievormen in die zo goed mogelijk passen bij onze doelgroepen.   
 • Uitkomsten van participatie dragen we nog beter uit. Zo werken we aan nog meer draagvlak bij huurders om mee te denken en te doen en laten we zien wat we doen en wat dat oplevert.
 • We evalueren de pilot Langer Zelfstandig thuis en kijken of en zo ja hoe we hiermee verder gaan.