Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Waar een jaaractiviteit expliciet bijdraagt aan een meerjarenprogramma, is deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:   

Extra ondersteuning waar nodig

Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp nodig. Bijvoorbeeld door lichamelijke, psychische, financiële of sociale redenen. Ook zien we dat ouderen steeds langer thuis wonen. Dit vraagt om aandacht, soms maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners om deze doelgroepen zo goed mogelijk te helpen.

Activiteiten 2020

  • We wijzen maximaal 20% van onze vrijgekomen woningen toe aan bijzondere doelgroepen.
  • We brengen onze doelgroepen verder in beeld en laten onze dienstverlening zo nog beter aansluiten op deze doelgroepen.
  • We dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.
  • We nemen deel aan het landelijke project Prokkelen, waarbij we ontmoetingen organiseren tussen mensen met een beperking en omwonenden.
  • We evalueren ons toewijzingsbeleid bijzondere doelgroepen en stellen het beleid bij indien nodig.
  • We nemen deel aan een project omtrent woonwagens en woonwagenstandplaatsen, in samenwerking met de gemeenten en corporaties in Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Midden-Drenthe.
  • We organiseren verschillende trainingen voor medewerkers om bijzondere doelgroepen nog beter te herkennen en van dienst te zijn.
  • We organiseren woontrainingen voor huurders over bijvoorbeeld zelfstandig wonen en ‘wonen’ in Nederland.