Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Waar een jaaractiviteit expliciet bijdraagt aan een meerjarenprogramma, is deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:   

Over eigen grenzen heen kijken

We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties dit ook te doen.

Activiteiten 2020

 • We werken samen met organisaties als gemeenten, politie, welzijnsorganisaties, zorgpartijen en huurdersvertegenwoordigers, zo zorgen we ervoor dat we onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.   
 • We sturen de gemeenten in ons werkgebied en huurdersplatform MEVM voor 1 juli 2020 ons jaarlijks activiteitenoverzicht toe.
 • We actualiseren de prestatieafspraken met de gemeenten in ons werkgebied voor 15 december 2020.
 • We zetten ons in voor het opzetten van een beleidskring met regionale corporaties. Binnen deze beleidskring wisselen we kennis uit.
 • Onze vierjaarlijkse visitatie start begin 2020. Een mooi moment om onszelf een spiegel voor te houden. Om te horen van onze belanghouders hoe we het doen en hoe we onszelf kunnen verbeteren.
 • We stellen nieuw belanghouderbeleid op, om   :
  • nog gerichter te werken aan de relatie met onze belanghouders;
  • hen nog beter te informeren en te betrekken bij onze vraagstukken;
  • ons netwerk verder te verstevigen en uit te breiden.
 • We organiseren een LAB waar we samen met onze partners werken aan een vraagstuk waarin we gedeelde verantwoordelijkheid hebben.