Al onze activiteiten dragen bij aan de strategische koers. Waar een jaaractiviteit expliciet bijdraagt aan een meerjarenprogramma, is deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:   

Een toekomstbestendige organisatie

De toekomst wordt steeds onvoorspelbaarder. De snelheid van maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen maakt dat we wendbaar moeten zijn. Dit vraag om nieuwe competenties en andere manieren van (samen)werken zowel tussen medewerkers als met onze partners. Een solide bedrijfsvoering verliezen we hierbij niet uit het oog.

Activiteiten 2020

 • De verwachte operationele kasstromen leiden in 2020 tot een ICR (rentedekkingsgraad) van 1,68.
 • Onze netto beïnvloedbare bedrijfslasten bedragen maximaal € 814 per woning.
 • Onze realisatie-index voor investeringen bedraagt minimaal 70 procent, gebaseerd op uitgaande kasstromen.
 • We vertalen onze duurzaamheidsvisie naar een duurzaamheids-programma met daarin oog voor doelen op de korte – en lange termijn.  
 • We blijven werken aan de lerende organisatie. Hierin hebben we aandacht voor de cruciale rol van leiderschap, ruimte voor vernieuwing, borgen van leren, het werk van vandaag en ruimte voor reflectie.
 • We werken aan een toekomstbestendig medewerkersbestand. Denk aan de ontwikkeling van (21e -eeuwse) vaardigheden, meer regievoering en procesbegeleiding en invloed van technologie op ons dagelijks werk.   
 • We bouwen ons werkgeversmerk verder uit om onszelf nog beter te positioneren en profileren op de arbeidsmarkt.   
 • We vernieuwen en optimaliseren vanuit ketensamenwerking. Dit doen we vanuit onze huidige werkprocessen. Zo verbeteren we onze dienstverlening en leren we in de praktijk.   
 • We blijven onze risico’s en kansen goed in kaart brengen. Er is organisatiebreed aandacht voor beleid, werkprocessen en bewustwording over thema’s als operationeel risicomanagement en fraudebeheersing.
 • We leggen de focus binnen DigiT, ons project voor digitale transformatie, op big data, datagedreven werken, kwaliteit van data en voorspellende data.  
 • We bereiden ons voor op de invoering van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet, BENGverplichting, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en OOB.