De wereld verandert snel. Mensen wonen langer zelfstandig, technologisch is er steeds meer mogelijk en de relaties met en verhoudingen tot onze partners zijn in beweging. Stilstaan en vasthouden aan het bekende is voor ons geen optie. Vernieuwend zijn zien wij als noodzaak. We hebben het lef om anders te denken én anders te doen. Dit betekent niet perse dat we groots veranderen. We zoeken de verbetering ook dicht bij onszelf, in de uitvoering van ons dagelijks werk en in onze samenwerking met huurders en maatschappelijke partners. Door de wereld van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komen we los van gebaande paden.

Meer plezier, lef, kennis en kunde
om te blijven verbeteren en vernieuwen

Verbeterdoelen:

  • We zijn beter in staat om goede ideeën op positieve wijze tot uitvoering te brengen.
  • We geven en nemen meer ruimte om te experimenteren.
  • We spelen adequater en meer integraal in op ontwikkelingen.
  • We inspireren en benutten ons netwerk om samen met ons te vernieuwen.

Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze in ons Jaarplan gemarkeerd met het symbool van de pijler: