Actium gaat voor duurzaam. We zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen en zetten ons in om duurzaam wonen en werken tot gemeengoed te maken. We verduurzamen onze woningvoorraad en bedrijfsvoering en stimuleren duurzaam gedrag. We weten hierbij: goed voorbeeld doet goed volgen. Duurzaam handelen betekent voor ons ook rekening houden met de lange termijn. We hebben daarom en solide bedrijfsvoering, producten en diensten die met hun tijd mee gaan en een innovatieve instelling.  Om duurzaam te kunnen zijn, moeten we soms keuzes maken die minder comfortabel voelen voor onszelf of onze huurders.

Milieuvriendelijker wonen en werken

We conformeren ons aan de Aedes woonagenda om te streven naar een Co2-neutralewoningvoorraad¹ in 2050. Op hoofdlijnen verbonden we ons aan de Drentse deal “Expeditie naar Energieneutraal wonen”. We spannen ons tot het uiterste in om ook aan dit versnelde streven naar een energieneutrale woningvoorraad² in 2040 te voldoen.

We verwachten tot en met 2050 ruim 18 miljoen euro per jaar in de bestaande voorraad en 50 miljoen euro per jaar in vervangende nieuwbouw te investeren. In 2019 concretiseren we onze duurzaamheidsambities met een duurzaamheidsbeleid en een gefaseerd duurzaamheidsprogramma.

Verbeterdoelen:

  • We hebben een duurzame woningvoorraad.
  • We hebben een duurzame bedrijfsvoering.
  • Medewerkers en huurders gedragen zich milieubewuster.
¹ Bij een CO₂-neutrale energievoorziening van de woningvoorraad wordt de gehele woning-gebonden energievraag en het huishoudelijk verbruik op duurzame wijze ingevuld.
² Bij een energieneutrale woningvoorraad wekt de woning net zoveel energie op als deze verbruikt.

Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze in ons Jaarplan gemarkeerd met het symbool van de pijler: