Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze gemarkeerd
met het symbool van de pijler:   

Oog voor iedere huurder

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben we oog voor ieder mens en passen we onze werkwijze hierop aan. We bevragen onze huurders actief en we geven ruimte en verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. We laten huurders zien wat we met hun feedback doen en leggen onze keuzes altijd goed uit. Onze online dienstverlening wordt steeds belangrijker, we verliezen die klanten niet uit het oog die liever bellen of langskomen.

Activiteiten 2019

  • We meten de kwaliteit van onze dienstverlening en zetten deze informatie in om onze klanten beter te leren kennen, verwachtingen nog beter te managen en onze dienstverlening steeds weer te verbeteren. We vertellen wat we met hun feedback doen en welke verbeteringen we doorvoeren. 
  • We leggen onze bewoners goed uit welke keuzes we maken en waarom. Dit doen we bijvoorbeeld in ons bewonersblad Actium over de Vloer, via onze website en sociale media.
  • We zetten nieuwe stappen in onze digitale dienstverlening. We verschuiven onze correspondentie zoveel mogelijk van papier naar online, zorgen voor het digitaal ondertekenen van documenten en bouwen ons klantvolgsysteem en klantportaal Mijn Actium verder uit.   
  • Vanaf eind 2019 bieden we onze woningen aan via een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem van alle Drentse corporaties. Hiermee kan een woningzoekende met één inschrijving, reageren op alle woningen van deelnemende woningcorporaties.
  • We verbeteren de afhandeling van facturen en servicekosten. We maken de bijbehorende communicatie en documenten begrijpelijker voor de huurder en optimaliseren het proces.

Ruimte om je eigen huis te maken

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal.

Activiteiten 2019

  • We gaan nog gerichter samenwerken met onze klanten. Dit doen we onder de noemer: De stem van de huurder. Onze aanpak is divers, zo werken we met bewonersadviesgroepen, klantenpanels en online vragenlijsten. In 2019 organiseren we in ieder geval twee bewonersadviesgroepen over actuele thema’s. 
  • We geven huurders waar mogelijk een stem in onze projecten, bijvoorbeeld bij de selectie van een aannemer.
  • We gaan werken met nieuw beleid dat huurders ruimte biedt om van zijn huis een thuis te maken. We faciliteren woningaanpassingen beter op de thema’s duurzaamheid, langer zelfstandig thuis wonen, luxe en comfort en badkamer/ keuken/ toilet. We vatten dit samen onder de noemer ‘Wonen naar wens’.   
  • We werken mee aan de professionalisering van ons huurdersplatform MEVM.