Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze gemarkeerd
met het symbool van de pijler:   

Extra ondersteuning waar nodig

Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp nodig. Bijvoorbeeld door lichamelijke, psychische, financiële of sociale redenen. Ook zien we dat ouderen steeds langer thuis wonen. Dit vraagt om aandacht, soms maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners om deze doelgroepen zo goed mogelijk te helpen.

Activiteiten 2019

  • We laten onze dienstverlening nog beter aansluiten op onze doelgroepen. Denk aan ouderen die langer zelfstandig wonen en huurders met psychische problemen. Hierin vervullen we een brugfunctie tussen huurders onderling en tussen huurders en maatschappelijke organisaties.
  • We dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders. We spannen ons in om binnen het corporatieve deel aan ons marktaandeel te voldoen.
  • We organiseren verschillende trainingen voor medewerkers en huurders. 
  • Medewerkers die regelmatig contact hebben met huurders volgen trainingen om bijzondere doelgroepen nog beter te herkennen en van dienst te zijn.
  • We organiseren een training woonvaardigheden voor huurders die zelfstandig gaan wonen na uitstroom beschermd wonen en/of intramurale zorg GGZ.
  • We zien een rol voor ons weggelegd om statushouders die een woning van ons huren goed te informeren over ‘wonen’ in Nederland. Voor deze statushouders organiseren we daarom een woontraining.