Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische koers, zijn deze gemarkeerd
met het symbool van de pijler:   

Over eigen grenzen heen kijken

We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties dit ook te doen.

Activiteiten 2019

  • Door samen te werken met organisaties als gemeenten, politie, welzijnsorganisaties, zorgpartijen en huurdersvertegenwoordigers zorgen we ervoor dat we onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en aansluiten op hun vragen.  
  • We maken in acht gemeenten prestatieafspraken. Om de voortgang te bewaken voeren we 3 á 4 keer per jaar tripartite¹ overleg. Hiernaast hebben we onze reguliere ambtelijke en bestuurlijke overleggen met gemeenten.
  • We informeren gemeenten twee keer per jaar in een online nieuwsbrief. Zo houden we gemeenten betrokken en geïnformeerd over onze activiteiten en de ontwikkelingen die ons raken.
  • Onze vierjaarlijkse visitatie staat eind 2019 op de planning. Een mooi moment om onszelf een spiegel voor te houden en te horen van onze belanghouders hoe we het doen en hoe we onszelf kunnen verbeteren.
¹ Gezamenlijk overleg met de gemeente, de corporaties uit de betreffende gemeente en huurdersorganisatie(s).