jaarplan 2019

in 6 thema's

De komende vier jaar werkt Actium vanuit een nieuwe strategische koers aan haar missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. We hanteren hierbij drie pijlers: we hebben oog voor ieder mens, we zijn vernieuwend en we gaan voor duurzaam! Daarnaast hebben we drie meerjarenprogramma’s vastgesteld op het gebied van wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid en vernieuwend handelen. Onze missie en pijlers vertalen we in ons jaarplan 2019 naar concrete activiteiten die horen bij de onderstaande zes thema’s.

Scroll verder