“Bij Actium hebben we oog voor ieder mens. Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te kunnen maken. Daarom gaan we regelmatig met ze in gesprek. Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp of ondersteuning nodig. We zoeken dan samen naar mogelijkheden, zoals woningaanpasssingen, het betrekken van buurtgenoten en het inschakelen van onze maatschappelijke partners. Wij hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel opmerken en bruggen kunnen slaan tussen bewoners onderling en bewoners en maatschappelijke organisaties. Wij willen deze brugfunctie goed benutten en wonen, welzijn en zorg ontschotten.

Samen meer mensen (ouderen en kwetsbare doelgroepen)
goed thuis laten wonen

  • Er is meer begrip voor kwetsbare doelgroepen in de wijk.
  • Oudere huurders kunnen langer zelfstandig blijven wonen in onze woningen.
  • We spelen beter in op de vraag naar woningen voor kwetsbare doelgroepen.
  • We benutten onze brugfunctie tussen bewoners onderling en maatschappelijke organisaties beter.
  • We stellen ons (nog) meer dienstverlenend op wanneer iemand extra ondersteuning kan gebruiken.
Activiteiten
  • Voor en met inwoners in de wijken zetten we ons in voor begrip en maatschappelijk draagvlak voor kwetsbare bewoners, nieuwkomers en ouderen. We initiëren trainingen voor statushouders over wonen en leven in Nederland, organiseren ontmoetingen met bijzondere doelgroepen in onze Buurtinformatiecentra en werken binnen het project Weer Thuis aan de huisvesting van ex-GGZ-cliënten.
  • We starten met de oriëntatie op woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Een pilot met thuistechnologie, het testen van verbouwconcepten en het aanbrengen van eenvoudige hulpmiddelen in de woning maken hiervan onderdeel uit.
  • We werken aan onze eigen mogelijkheden om nog beter om te gaan met mensen die kwetsbaar zijn, om onze signalerende rol nog beter te vervullen en de samenwerking met maatschappelijke partners verder te verbeteren. Scholing en training zijn hierbij belangrijk.