“De wereld verandert snel. Mensen wonen langer zelfstandig, technologisch is er steeds meer mogelijk en de relaties met en verhoudingen tot onze partners zijn in beweging. Stilstaan en vasthouden aan het bekende is voor ons geen optie. Vernieuwend zijn zien wij als noodzaak. We hebben het lef om anders te denken én anders te doen. Dit betekent niet perse dat we groots veranderen. We zoeken de verbetering ook dicht bij onszelf, in de uitvoering van ons dagelijks werk en in onze samenwerking met huurders en maatschappelijke partners. Door de wereld van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komen we los van gebaande paden.”

Meer plezier, lef, kennis en kunde om te blijven
verbeteren en vernieuwen

  • We zijn beter in staat om goede ideeën op positieve wijze tot uitvoering te brengen.
  • We geven en nemen meer ruimte om te experimenteren.
  • We spelen adequater en meer integraal in op ontwikkelingen.
  • We inspireren en benutten ons netwerk om samen met ons te vernieuwen.
Activiteiten
  • We organiseren verantwoorde innovatie. We implementeren een werkmethode die ons helpt van ideeën concepten te maken en deze tot uitvoering te brengen.
  • We organiseren activiteiten die de kern van ons werk raken, zoals themabijeenkomsten, inspiratiesessies, discussies, excursies en kijken documentaires in ons eigen filmhuis. Hierover gaan we met elkaar in gesprek en we maken de vertaling naar onze dagelijkse praktijk.
  • We organiseren open innovatie, bijvoorbeeld via denktanks met en voor studenten over volkshuisvestelijke thema’s. We halen met regelmaat frisse blikken en creatieve breinen in huis om ons te inspireren.
  • We vormen een trendwatcherteam dat actuele ontwikkelingen bijhoudt.
  • Het leiderschapsprogramma staat in het teken van ruimte geven, lef tonen en experimenteren.