“Actium gaat voor duurzaam. We zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen en zetten ons in om duurzaam wonen en werken tot gemeengoed te maken. We verduurzamen onze woningvoorraad en bedrijfsvoering en stimuleren duurzaam gedrag. We weten hierbij: goed voorbeeld doet goed volgen. Duurzaam handelen betekent voor ons ook rekening houden met de lange termijn. We hebben daarom en solide bedrijfsvoering, producten en diensten die met hun tijd mee gaan en een innovatieve instelling.  Om duurzaam te kunnen zijn, moeten we soms keuzes maken die minder comfortabel voelen voor onszelf of onze huurders.”

Milieuvriendelijker
wonen en werken

  • We hebben een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050.
  • Huurders en medewerkers van Actium gedragen zich milieubewuster.
  • De materialen en producten die we gebruiken zijn duurzaam.

Activiteiten

  • In 2018 stellen we een ‘Routekaart’ op waarin we aangeven hoe Actium invulling geeft aan het realiseren van een CO2-neutraal woningbestand in 2050. We houden hierbij rekening met het Drents Energieconvenant, waarin gestreefd wordt naar energieneutraal wonen in 2040. Gelijktijdig doen we in een aantal pilots ervaringen op met energieneutraal wonen.
  • We passen nieuwe technieken toe om onze woningen duurzamer te maken. We helpen onze huurders om daarvan zo optimaal mogelijk gebruik te maken, door ze goed voor te lichten. Hierbij zetten we ook energiecoaches in.
  • We doen onderzoek naar vormen van groene financiering.
  • We herijken ons financieel beleid en onze rendementseisen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de eventuele gevolgen van groenfinanciering en van subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen.
  • We geven bij de inkoop van producten en diensten de voorkeur aan duurzame varianten.
  • We dagen onze medewerkers uit om duurzame keuzes te maken in hun werk. Denk aan vergroening van het reisgedrag door het stimuleren van het openbaar vervoer en aanschaf van e-bikes, het minimaliseren van papierverbruik en de toevoeging van een vitaliteitsbudget aan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor een gezonde levensstijl.