meerjarenprogramma

meer doen in 3 meerjarenprogramma’s

In 2018 starten we met het werken in drie meerjarige programma’s, te weten ‘Wonen, welzijn en zorg’, ’Duurzaam Actium’ en ‘Vernieuwend Actium’. Deze programma’s helpen ons invulling te geven aan onze drie pijlers van onze strategische koers en om de integraliteit van onze activiteiten te bewaken. Elk programma heeft een hoofddoel en enkele verbeterdoelstellingen. De activiteiten in de programma’s dragen bij aan het realiseren van één of meerdere verbeterdoelstellingen.

Scroll verder

Klik op één van de 3 programma's om er meer over te lezen.